Thẻ học Kanji từ N5 đến N1 – 22 xấp hơn 1945 chữ

Mã sách: 01CB072

Tình trạng: còn hàng

Khuyến mãi: Miễn phí giao hàng trên toàn quốc

Giá bán: 916.000đ 1.078.000đ

Số lượng
Thẻ học Kanji từ N5 đến N1 – 22 xấp hơn 1945 chữ
5 (100%) 1 vote

Thẻ học Kanji từ N5 đến N1 – 22 xấp hơn 1945 chữ bao gồm:

1. Thẻ học Kanji sơ cấp N5 và N4 – 4 xấp, Katchup Flashcard

Mã sách: 01FC006

thẻ học kanji sơ cấp hình sách

2. Thẻ Học Kanji N3 – 6 xấp, Katchup Flashcard

Mã sách: 01FC003

flashcard học hán tự n3 hình sách

3. Thẻ Học Kanji N2 – 6 xấp, Katchup Flashcard

Mã sách: 01FC004

4. Thẻ học Kanji N1 – 6 xấp, Katchup Flashcard

Mã sách: 01FC005

thẻ học kanji hán tự n1 hình sách

Giáo trình tiếng Nhật trân trọng giới thiệu!

では、楽しく勉強しましょう !