Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

write my essay Theo quy định của Bộ Công Thương, thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý bao gồm:

  • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế
  • Họ tên, địa chỉ liên lạc của cá nhân
  • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập thêm những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng đồng ý cung cấp.

Liên hệ ngay